Vỏ thông trồng lan tại InSale
Vỏ Thông Trồng Lan (15Kg)
525.000VND

Vỏ Thông Trồng Lan (15Kg)

525.000VND

  • Vỏ thông đã được băm sẵn và làm sạch qua xử lý
  • Có kích thước trung bình từ 3 – 5 cm
  • Dùng làm giá thể cho các loại lan
  • Cung cấp chất hữu cơ hiệu quả giúp hoa to lâu tàn
  • Cung cấp các nguyên tố khoáng như NPK, Ca, Cu, Fe, Mg, Zn, B giúp cây phát triển cân đối
  • Đảm bảo độ ẩm và độ thông thoáng cho bộ rễ
Vỏ thông trồng lan tại InSale
Vỏ Thông Trồng Lan (15Kg)

525.000VND

Chọn số lượng: