Trăng Yêu Thương 2 (6 bánh - 150gr)
1000 in stock

Trăng Yêu Thương 2 (6 bánh – 150gr)

Combo Trăng Yêu Thương 2 (150gr)

Thập cẩm gà quay bào ngư (1 trứng)

Thập cẩm gà quay (1 trứng)

Thập cẩm (1 trứng)

Hạt sen (1 trứng)

Đậu xanh (1 trứng)

Dừa hạt dưa (1 trứng)

Danh mục: