Thành Ý 2 (4 bánh - 300gr)
1000 in stock

Thành Ý 2 (4 bánh – 300gr)

Combo Thành Ý 2 (300gr)

Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt (2 trứng)

Thập cẩm gà quay (2 trứng)

Đậu xanh sầu riêng (2 trứng)

Lá dứa (2 trứng)

Danh mục: