Thành Ý 1 (4 bánh - 300gr)
1000 in stock

Thành Ý 1 (4 bánh – 300gr)

Combo Thành Ý 1 (300gr)

Thập cẩm gà quay vi cá yến sào (2 trứng)

Thập cẩm ngũ nhân (2 trứng)

Hạt sen (2 trứng)

Đậu xanh (2 trứng)

Danh mục: