Tết Đoàn Viên 2 (4 bánh - 150gr)
1000 in stock

Tết Đoàn Viên 2 (4 bánh – 150gr)

Combo Tết Đoàn Viên 2 (150gr)

Thập cẩm ngũ nhân (1 trứng)

Thập cẩm gà quay vi cá (1 trứng)

Đậu xanh sầu riêng (1 trứng)

Dừa lá dứa (1 trứng)

Danh mục: