Tết Đoàn Viên 1 (4 bánh - 150gr)
1000 in stock

Tết Đoàn Viên 1 (4 bánh – 150gr)

Combo Tết Đoàn Viên 1 (150gr)

Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt (1 trứng)

Thập cẩm gà quay bào ngư (1 trứng)

Hạt sen (1 trứng)

Lá dứa (1 trứng)

Danh mục: