Rượu Talisker 1988 - 31 Năm, Prima & Ultima

Rượu Talisker 1988 – 31 Năm, Prima & Ultima

  • Thương hiệu: Talisker
  • Phân Loại: Single Malt Scotch Whisky
  • Dung tích: 700ml
  • Nồng độ: 51.4%
  • Tuổi rượu: 31 năm
  • Vintage: 1988
  • Năm đóng chai: 2019
  • Số lượng đóng: 721
  • Vùng: Island
  • Xuất Xứ: Scotland
Danh mục: ,