Sum Vầy 3 (4 bánh - 200gr)
1000 in stock

Sum Vầy 3 (4 bánh – 200gr)

Combo Sum Vầy 3 (200gr)

Thập cẩm (2 trứng)

Thập cẩm gà quay (2 trứng)

Khoai môn hạt sen (2 trứng)

Lá dứa (2 trứng)

Danh mục: