Sum Vầy 2 (4 bánh - 200gr)
1000 in stock

Sum Vầy 2 (4 bánh – 200gr)

Combo Sum Vầy 2 (200gr)

Thập cẩm gà quay vi cá (2 trứng)

Thập cẩm (2 trứng)

Đậu xanh (2 trứng)

Dừa lá dứa (2 trứng)

Danh mục: