Sum Vầy 1 (4 bánh - 200gr)
1000 in stock

Sum Vầy 1 (4 bánh – 200gr)

Combo Sum Vầy 1 (200gr)

Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt (2 trứng)

Thập cẩm ngũ nhân (2 trứng)

Hạt sen (2 trứng)

Dừa hạt dưa (2 trứng)

Danh mục: