Sầu Riêng Ri6 Di Linh Lâm Đồng
Sỉ 10Kg Sầu Riêng Thái
900.000VND

Sỉ 10Kg Sầu Riêng Thái

900.000VND

Sầu Riêng Thái tại Insale được canh tác hữu cơ tại Di Linh, Lâm Đồng

1 Trái Sầu Riêng Thái Di Linh – Lâm Đồng nặng tầm 2-3kg

Sầu Riêng Ri6 Di Linh Lâm Đồng
Sỉ 10Kg Sầu Riêng Thái

900.000VND

Chọn số lượng: