Hộp đặc biệt GIVRAL (Chưa có bánh)
1000 in stock

Hộp đặc biệt GIVRAL (Chưa có bánh)

Hộp đựng được 4 bánh đặc biệt

Trọng lượng: 150gr, 200gr, 250gr, 300gr

01 hộp trà Ô Long 50gr

Danh mục: