Hộp cao cấp (Chưa có bánh)
1000 in stock

Hộp cao cấp (Chưa có bánh)

Hộp đựng được 4 bánh

Trọng lượng: 150gr, 200gr, 250gr, 300gr

01 hộp trà Lài 50gr

Danh mục: