Hạt Giống Ớt Ngọt F1 (Ớt Chuông) (0.1g)
30.000VND
998 in stock

Hạt Giống Ớt Ngọt F1 (Ớt Chuông) (0.1g)

30.000VND

còn 998 hàng

Hạt Giống Ớt Ngọt F1 (Ớt Chuông) (0.1g)

30.000VND

Chọn số lượng: