Hạt Giống Cà Ngọt Thiên Thanh PN-139 (0.2g)
13.000VND
1000 in stock

Hạt Giống Cà Ngọt Thiên Thanh PN-139 (0.2g)

13.000VND

còn 1000 hàng

Hạt Giống Cà Ngọt Thiên Thanh PN-139 (0.2g)

13.000VND

Chọn số lượng: