Hạt Giống Cà Chua F1 Siêu Kháng Bệnh PN-209 (0.1g)
17.000VND
1000 in stock

Hạt Giống Cà Chua F1 Siêu Kháng Bệnh PN-209 (0.1g)

17.000VND

còn 1000 hàng

Hạt Giống Cà Chua F1 Siêu Kháng Bệnh PN-209 (0.1g)

17.000VND

Chọn số lượng: