Dây điện dân dụng 1.5
Dây Cáp Điện Dân Dụng CV 1.5 mm2