Đậu Xanh Hữu Cơ LaLaHa (1kg)
99.000VND
999 in stock

Đậu Xanh Hữu Cơ LaLaHa (1kg)

99.000VND

  • 100% đậu xanh hữu cơ, canh tác sạch
  • Đạt chuẩn An toàn vệ sinh thực phẩm
  • Không phân hóa học, thuốc trừ sâu
  • Giống thuần chủng, không biến đổi gen (Non-GMO)
  • Không chất bảo quản

còn 999 hàng

Đậu Xanh Hữu Cơ LaLaHa (1kg)

99.000VND

Chọn số lượng: