Đậu Đen Xanh Lòng Hữu Cơ LaLaHa (1kg)
99.000VND
1000 in stock

Đậu Đen Xanh Lòng Hữu Cơ LaLaHa (1kg)

99.000VND

  • 100% đậu đen xanh lòng hữu cơ
  • Được canh tác theo phương pháp sạch
  • Không phân hóa học
  • Không thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật
  • Không thuốc bảo quản

còn 1000 hàng

Đậu Đen Xanh Lòng Hữu Cơ LaLaHa (1kg)

99.000VND

Chọn số lượng: