Củ Địa Lan Đà Lạt 5 năm tuổi
Chậu Giống Địa Lan
150.000VND

Chậu Giống Địa Lan

150.000VND

Chậu Giống Địa Lan Đà Lạt 5 năm tuổi tại INSALE đã có Củ giả hành

  • Địa Lan Đà Lạt Vàng FX lưỡi đỏ
  • Sinh trưởng mạnh ở 23-32 độ C
  • Giống Địa Lan chuẩn Đà Lạt.
Củ Địa Lan Đà Lạt 5 năm tuổi
Chậu Giống Địa Lan

150.000VND

Chọn số lượng: