Cây giống tầm bóp F1 tại InSale
Chậu Cây Giống Tầm Bóp Nam Mỹ F1
270.000VND

Chậu Cây Giống Tầm Bóp Nam Mỹ F1

270.000VND

CHẬU CÂY GIỐNG TẦM BÓP TẠI INSALE GỒM:

  • CÂY GIỐNG TẦM BÓP NAM MỸ F1
  • ĐẤT MÙN ALIT TRỘN SẴN PHÂN (Bán lẻ 150k/ Bao 20dm3)
  • CHẬU PP 5 GALLONS (Bán lẻ 70k/ chậu)
Cây giống tầm bóp F1 tại InSale
Chậu Cây Giống Tầm Bóp Nam Mỹ F1

270.000VND

Chọn số lượng: