Cáp điện CXV 4 lõi 70mm - 0,6/1Kv ThiPha, Cadivi chính hãng

Cáp điện CXV 4 lõi 70mm – 0,6/1Kv ThiPha, Cadivi chính hãng