Cáp điện CXV 1 lõi 1mm2 đến CXV 25mm2 – 0,6/1Kv ThiPha, Cadivi chính hãng

Cáp điện CXV 1 lõi 1mm2 đến CXV 25mm2 – 0,6/1Kv ThiPha, Cadivi chính hãng